معنی و ترجمه کلمه target pattern به فارسی target pattern یعنی چه

target pattern


شکل قرار گرفتن هدف
علوم نظامى : شکل هدف مسير تک هواپيما به هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها