معنی و ترجمه کلمه target program به فارسی target program یعنی چه

target program


برنامه مقصود
کامپيوتر : برنامه هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها