معنی و ترجمه کلمه target به فارسی target یعنی چه

target


تخته هدف ،سيبل ،گل ،هدف فرود هدف شمشيرباز،هدف مشخص( اماج)،نشانگاه ،نشان ،هدف گيرى کردن ،تير نشانه
الکترونيک : نشان
معمارى : نقطه برداشت يا قرائت
روانشناسى : اماج
بازرگانى : هدف مشخص
ورزش : حد و مرز،سي نه حريف
علوم نظامى : سپر

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها