معنی و ترجمه کلمه tarmacadam به فارسی tarmacadam یعنی چه

tarmacadam


)tarmacadam(جاده اسفالته داراى سنگفرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها