معنی و ترجمه کلمه tarpaulin به فارسی tarpaulin یعنی چه

tarpaulin


برزنت ،بارپوش برزنتى ،پارچه کرباسى قيراندود وعايق اب ،با تارپولين پوشاندن
معمارى : کرباس قطران اندود
بازرگانى : روکش
علوم نظامى : برزنت روپوش مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها