معنی و ترجمه کلمه tarradiddle به فارسی tarradiddle یعنی چه

tarradiddle


( )taradiddle(د.گ ).دروغ کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها