معنی و ترجمه کلمه tarred worked به فارسی tarred worked یعنی چه

tarred worked


علوم مهندسى : قير اندود کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها