معنی و ترجمه کلمه tartarian به فارسی tartarian یعنی چه

tartarian


)tartarean(دوزخى ،جهنمى ،تاتارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها