معنی و ترجمه کلمه tartuf(f)e به فارسی tartuf(f)e یعنی چه

tartuf(f)e


سالوس ،عابد رياکار،زهد فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها