معنی و ترجمه کلمه tartuffe به فارسی tartuffe یعنی چه

tartuffe


()tartufe(شخصيت نمايشنامه مولير )مقدس ريايى ،عابد رياکار،زهدفروش ،خشکه مقدس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها