معنی و ترجمه کلمه task analysis به فارسی task analysis یعنی چه

task analysis


روانشناسى : تحليل تکليف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها