معنی و ترجمه کلمه task control block به فارسی task control block یعنی چه

task control block


بلاک کنترل کار
کامپيوتر : بلاک کنترل وظيفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها