معنی و ترجمه کلمه task fleet به فارسی task fleet یعنی چه

task fleet


علوم نظامى : ناوگان مامور اجراى عمليات يا ماموريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها