معنی و ترجمه کلمه task force به فارسی task force یعنی چه

task force


تاسک فورس ،گروه رزمى مشترک امفى بى گروه رزمى موقت زمينى
روانشناسى : گروه کار
علوم نظامى : نيروى اجراى عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها