معنی و ترجمه کلمه task group به فارسی task group یعنی چه

task group


ناو گروه مامور اجراى عمليات
علوم نظامى : گروه ماموريت زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها