معنی و ترجمه کلمه task unit به فارسی task unit یعنی چه

task unit


علوم نظامى : نيروى واگذار کننده ماموريت دريايى يکان يا بخشى از گروه ماموريت دريايى که زير امر فرمانده گروه قرار مى گيرد
علوم دريايى : يگان ماموريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها