معنی و ترجمه کلمه tasteful به فارسی tasteful یعنی چه

tasteful


با سليقه( درست شده)،خوش ذوق ،باذوق ،خوشمزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها