معنی و ترجمه کلمه tasteless به فارسی tasteless یعنی چه

tasteless


بيمزه ،بى سليقه ،بى ذائقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها