معنی و ترجمه کلمه tat (thematic apperception test) به فارسی tat (thematic apperception test) یعنی چه

tat (thematic apperception test)


تى.اى.تى( ازمون اندريافت موضوع)
روانشناسى : تى.اى.تى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها