معنی و ترجمه کلمه taught به فارسی taught یعنی چه

taught


(ماضى واسم مفعول فعل)teach ،اموخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها