معنی و ترجمه کلمه tautologic(al) به فارسی tautologic(al) یعنی چه

tautologic(al)


داراى حشو قبيح ،بيهوده تکرار کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها