معنی و ترجمه کلمه tax administration به فارسی tax administration یعنی چه

tax administration


اداره امور ماليات
بازرگانى : مسائل اجرايى ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها