معنی و ترجمه کلمه tax deduction به فارسی tax deduction یعنی چه

tax deduction


کاهش ماليات
بازرگانى : تخفيف مالياتى مخارجى که معافيت مالياتى دارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها