معنی و ترجمه کلمه tax incentive به فارسی tax incentive یعنی چه

tax incentive


انگيزه مالياتى ،(بمنظور پيشبرد فعاليت هاى اقتصادى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها