معنی و ترجمه کلمه tax به فارسی tax یعنی چه

tax


عوارض ،باج ،خراج ،تحميل ،تقاضاى سنگين ،ملامت ،تهمت ،سخت گيرى ،ماليات بستن ،ماليات گرفتن از،متهم کردن ،فشاراوردن بر
قانون ـ فقه : ماليات گرفتن از
بازرگانى : ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها