معنی و ترجمه کلمه taxation of monopoly به فارسی taxation of monopoly یعنی چه

taxation of monopoly


بازرگانى : ماليات بر انحصار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها