معنی و ترجمه کلمه taxed with به فارسی taxed with یعنی چه

taxed with


متهم به
قانون ـ فقه : متهم به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها