معنی و ترجمه کلمه taxi stand به فارسی taxi stand یعنی چه

taxi stand


ماندگاه مجاز تاکسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها