معنی و ترجمه کلمه taxi به فارسی taxi یعنی چه

taxi


تاکسى کردن ،باتاکسى رفتن ،تاکسى ،خودروى( هواپيما)
ورزش : عضو گروه بازيگران قراردادى
علوم هوايى : تاکسى يا خودروى
علوم نظامى : حرکت هواپيماها روى باند فرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها