معنی و ترجمه کلمه taxidermist به فارسی taxidermist یعنی چه

taxidermist


ويژه گر پر کردن پوست حيوانات باکاه وغيره ،پوست ارا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها