معنی و ترجمه کلمه taxpaying capacity به فارسی taxpaying capacity یعنی چه

taxpaying capacity


ظرفيت پرداخت ماليات
بازرگانى : تحمل کل بار ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها