معنی و ترجمه کلمه tay-sach's disease به فارسی tay-sach's disease یعنی چه

tay-sach's disease


روانشناسى : بيمارى تى - ساکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها