معنی و ترجمه کلمه tchigorin indian به فارسی tchigorin indian یعنی چه

tchigorin indian


دفاع هندى چيگورين
ورزش : دفاع هندى قديم شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها