معنی و ترجمه کلمه tea shop به فارسی tea shop یعنی چه

tea shop


رستوران ،نهارخورى ،قهوه خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها