معنی و ترجمه کلمه teachability به فارسی teachability یعنی چه

teachability


امادگى جهت ياد گرفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها