معنی و ترجمه کلمه team handball court به فارسی team handball court یعنی چه

team handball court


زمين بازى هند بال
ورزش : مربع مستطيل ¹ 4در ¹ 2متر که با خطى به موازات خط دروازه به دو قسمت تقسيم شده و هر منطقه يک دروازه دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها