معنی و ترجمه کلمه tear به فارسی tear یعنی چه

tear


( : )n.(معمولا بصورت جمع )اشک ،سرشک ،گريه ، : )n.vt.& vi.(دراندن ،گسيختن ،گسستن ،پارگى ،پاره کردن ،دريدن ،چاک دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها