معنی و ترجمه کلمه technical equipment به فارسی technical equipment یعنی چه

technical equipment


معمارى : تجهيزات فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها