معنی و ترجمه کلمه technical infringement به فارسی technical infringement یعنی چه

technical infringement


ورزش : خطاهاى فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها