معنی و ترجمه کلمه technical progress به فارسی technical progress یعنی چه

technical progress


بازرگانى : پيشرفت فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها