معنی و ترجمه کلمه technical staff به فارسی technical staff یعنی چه

technical staff


کارمندان يا اعضاى فنى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها