معنی و ترجمه کلمه technical teaching به فارسی technical teaching یعنی چه

technical teaching


معمارى : اموزش فنى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها