معنی و ترجمه کلمه technicality به فارسی technicality یعنی چه

technicality


رموز فنى ،اصطلاحات فنى ،نکته فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها