معنی و ترجمه کلمه technocracy به فارسی technocracy یعنی چه

technocracy


شگرد سالارى ،حکومت اربابان فن ،حکومت کارشناسان فنى
قانون ـ فقه : حکومت دارندگان حکومت تکنوکراسى سيستمى که زمامداران در ان از ميان کارشناسان و دانشمندان انتخاب مى شوند و امور جاريه را از طريق فنى و بر مبناى قواعد فيزيکى لايتغير اداره مى کنند
روانشناسى : فن سالارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها