معنی و ترجمه کلمه technological changes به فارسی technological changes یعنی چه

technological changes


بازرگانى : تغييرات فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها