معنی و ترجمه کلمه technological spillover به فارسی technological spillover یعنی چه

technological spillover


عمران : اثرات فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها