معنی و ترجمه کلمه tectonic به فارسی tectonic یعنی چه

tectonic


تکتونيک
عمران : زمين ساخت
معمارى : زمين ساختى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها