معنی و ترجمه کلمه tedder به فارسی tedder یعنی چه

tedder


ماشين مخصوص پخش وخشک کردن علف درو شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها