معنی و ترجمه کلمه tediously به فارسی tediously یعنی چه

tediously


بطور کسل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها