معنی و ترجمه کلمه tee shot به فارسی tee shot یعنی چه

tee shot


ورزش : ضربه از نقطه شروع بازى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها